Kejahatan Politik (Kajian dalam Perspektif Kejahatan Sempurna)

Berikut adalah artikel Kejahatan Politik (Kajian dalam Perspektif Kejahatan Sempurna) yang dipublikasikan pada tahun 2009 dan telah dirujuk sebanyak 2 kali.

Kejahatan Politik (Kajian dalam Perspektif Kejahatan Sempurna).

Lihat lebih lanjut.